KOGI A WIWA

Kdo jsou přírodní národy Kogi a Wiwa?

Kogi a Wiwa žili v oddělení od civilizace do 80tých let minulého století. Vystoupili ze svého azylu a zaskočili nás. Nenabídli jen to, co čekáme od „divochů“ a s čím se ještě můžeme setkat v Amazonii, na Nové Guiney i jinde – odlišný, přírodní způsob života. Přinesli nám svůj pohled na problém velmi aktuální – na ekologii, na ochranu životního prostředí, vztahy a duchovní aspekt sexuality.

Domorodci z hor Sierra Nevada v Kolumbii upozorňují, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit. Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem.

Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Neznají kriminalitu. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se vychýlili z rovnováhy přírodních zákonu my lidé. Kogi nás chtějí naučit, co můžeme dělat, abychom se dostali zpět do rovnováhy a naučili se s nimi ji udržovat. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení jak zastavit destrukci a začít žít v rovnováze. Bude je někdo poslouchat? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou?

Od nepaměti do hor Sierra Nevada přicházejí lidé z celého světa. Následují svoje vnitřní volání. Hlas Země. Nejdou podle map a nemají průvodce. Vede je volání lidí Kogi, kteří ve snové realitě hledají svoje mladší bratry a sestry. Civilizované lidi z různých kontinentů, kteří mají nadání a schopnost se od nich učit. V 80tých letech se k nim takto dostal i režisér Alan Ereira, který natočil dokument FROM THE HEART OF THE WORLD. Dokument je i s českými titulky k prohlédnutí na YouTube. Od té doby začaly v horách vznikat nové vesničky, ve kterých se tvoří nový kmen. Jsou označováni domorodým jazykem Kagaba jako Uaí, neboli neteře a synovci velkého jaguára. To jsme my.

Kogi i Wiwa pečují o svou zemi – Srdce světa. Pocit odpovědnosti za své okolí byl ještě nedávno něco přirozeného i pro nás. Ale moderní doba nastavila dělítko , člověk je příliš specializovaný a vychovávaný tak, že mnoho věcí nemůže ovlivnit, že to má udělat někdo jiný – odborníci, politici.

.

Přejít nahoru