KDO JSME A CO TVOŘÍME?

Společně pro vás tvoříme letní programy s domorodci Kogi a Wiwa.

Monika Michaelová

Žena, jejíž životní příběh se stal mostem mezi srdcem světa a srdcem Evropy.

V roce 2011 byla přijata do teritoria v Sierra Nevada, kde ji kmen Kogi přijal a začal jí předávat učení živé linie jedné z nejstarších civilizací na světě. V roce 2016 založila Nadační fond Mosty – Puentes, který zastřešuje aktivity pro zachování domorodé kultury kmenů Kogi a Wiwa a kulturní výměnu s naší společností, navázání na naše původní tradice. Ve svém životě posouvá hranice a vytváří prostor pro to, aby se lidský potenciál stal tvořivou silou života. Je průvodkyní pravidelných setkání Cesta k původu a patronkou všech letních akcí.

Cestou k původu potkávám lidi, kteří otevírají lidskou blízkost. Děkuji za to. Ve chvílích blízkosti mi vždycky dojde, že všechna ta neviditelná práce a roky životní poutě s domorodými lidmi kmenů ze Sierra Nevada má velký smysl.

Těším se na setkání s vámi a Mamo Kunšemaku letos v létě.

Věra Remplbauer

přihlášky a registrace

Věnuji se vyřizování vašich přihlášek a celému procesu registrace a plateb za účast na setkáních. Účastním se ročního cyklu Cesta k původu a tato práce je mi velmi blízká.

Matěj Kastner

technické zázemí
správa online komunikace

V Nadačním fondu se věnuji tomu, co je zrovna potřeba. Zajišťuji technické zázemí a organizační zajištění na setkáních, kterých se rád účastním.

Jana Slavice

organizace a program

V nadačním fondu se věnuji organizační přípravě a budu vás provázet letními programy v Beskydech. Otevírám téma smrti a konečnosti v našich životech. Dlouhodobě usiluji o změnu vnímání smrti.

Radim Ondříšek

tvůrce programu a organizační zázemí

Jsem člen správní rady nadačního fondu a vidím inspiraci v obnovení původních tradic. V létě se potkáme v Beskydech, kde zajišťuji plynulý chod setkání.

Šárka Klicperová

tlumočení a organizace

Budu zajišťovat tlumočení a překlady španělština – čeština a naopak. Dále pak pomoc se zázemím na místě. Ráda se zapojím i v přepisu a překladu promluv Mamo Kunšemaku.

Jaromír Bláha

tvůrce programů na Šumavě

Mnoho let jsem v Hnutí DUHA usiloval o ochranu šumavské přírody a nakonec i převážně úspěšně. S návštěvou Mamo Kunshemaku poznávám jiný rozměr této práce. Tvořím zázemí programu na Šumavě.

Lenka Vonka Černá

setkání na Řípu

V Ústeckém kraji jsem doma. Mezikulturní a mezilidská výměna zkušeností je mi blízká stejně jako propojování lidí, kteří by se jinak nepotkali. Svolávám setkání s názvem Země domovem na Řípu.

Peter Bartal

organizace pražských setkání

Praha je jedno z klíčových míst pro setkávání lidí a kultur, pro mezilidské sdílení. Petr má dar vytvořit příjemný prostor a vdechnout setkáním příjemnou atmosféru.

Terez Hájková

zajištění kuchyně a příprava dobrot

Potkáme se v kuchyni v průběhu setkání v Beskydech. Miluji tvoření, zabývám se bylinami v návaznosti na astrologii, hydrolaterapie, vege vaření.

Šárka Hrubánková

tlumočení a doprovodné programy

Budu tlumočit a velmi ráda také nabídnu vše, co mě baví a dává mi smysl: vědomou jógu, intuitivní tanec, permakulturní zkušenosti, výuku španělštiny

Hana Linhartová

plenér, malba a ilustrace

Jsem malířka, s Monikou spolupracujeme na tvorbě příběhů „Místa, kde země promlouvá“. Na letních setkáních budu provázet kruh tvorby a budu se snažit přidat pomocnou ruku, kde bude zrovna potřeba.

Luise Püschel

iniciace poutě a besedy v Českém Středohoří

Tvořím spolu se svým mužem Kubou vizi pro putování „Lůnem Evropy“, které vede od Řípu do Českého Středohoří. Tady připravujeme zázemí pro krajinnou práci, setkání a besedu.

Nicol Vondra

péče, zázemí a španělština

Letos v létě budu pečovat o prostor na některých setkáních a tlumočit soukromé otázky a odpovědi. Žila jsem 10 let v Mexiku a k indiánskému světu mám velmi blízko.

Honza Šarapatka

organizace a zázemí v Loutí

Jsme s mojí ženou tvůrci prostoru Ekocentra Loutí a snažíme se propojovat s pohanskými kořeny. Jsem moc rád, že se v létě setkáme s Mamo Kunshemaku a budeme zde pracovat pro dobro Matky Země. Už nyní cítím velkou vděčnost. 

Nami Mária Lada

průvodkyně setkání v Loutí

Kromě přípravy zázemí, nabídnu provázení hlasovými technikami, které velmi pomáhají vyladit se sami v sobě. Jsem slovanskou kněžkou a toto mystérium našich předků vnáším do kruhu Cesty k původu.

Viktor a Eva Vlkovi

oheň, hudba a zázemí

Vlčí podpora. Na Godulském setkání „Lidé a zákony Země“ budu pečovat o Ohně, zázemí, hudbu, chvílemi i o děti. S mou ženou Evou budeme ladit prostor.

Lenka Počtová

hudba a zpěvy přírodním silám

Na šumavském setkání budu hudebním doprovodem obřadů pro očistu vod. V hudebním ladění se můžeme ponořit do sebe a navnímat si hloubku, přesah a spojení s přírodou.

Tomáš Horský

oheň a síla kmene

Tomáš propojuje nadační fond Mosty Puentes na síti Feeltrees a ve společenství lidí, kteří obnovují jednoduchý život. Na beskydském setkání o smrti bude držet prostor ohně a zázemí.

Dominika Alaya

správa sociálních sítí
tvorba kreativního obsahu

V nadačním fondu se věnuji tvorbě obsahu sociálních sítí a komunikaci poselství domorodých lidí z hor Sierra Nevada. 

Antonie Turzová

marketingová strategie
tvorba a správa webu

Věnuji se tvorbě a správě webu letních setkání s Kogi a Wiwa. Tvořím grafické podklady projektu a marketingovou komunikační strategii.

.Organizátoři

.Organizátoři

.

Přejít nahoru