Putování na místa s mimořádným významem 2023

Tato místa jsme navštívili

Už před několika lety jsem zavnímala obraz, ve kterém jsem jasně viděla vyčlenění člověka z přírodního koloběhu. Postupně mi docházelo, co vlastně děláme jinak a čím se vyčleňujeme. Místňáci, moudří, domorodci a citlivci, všichni nějak dáváme svoje poděkování zemi a zdroji za vše, co dostáváme. A za co jsme se naučili platit jiným lidem. Neexistuje jedno nebo druhé. Jen rovnováha mezi vším. To, jak k ji poznat a udržovat, se učíme. Jeden od druhého, od země samotné, od bytostí a duchů, od domorodých lidí, kteří tuto schopnost ještě úplně neztratili.

Dary zemi a zdroji se vkládají na místech, která jsou k tomu vhodná. Říká se jim místa síly, obřadiště, posvátná místa, zemské brány. Já jim říkám místa, kde země promlouvá. S domorodci ze Sierra Nevada, kteří mají zachovanou schopnost taková místa najít a vklady silám původu dát, jsme navštívili řadu míst v České republice. Byli jsme na místech, která podle nich mají mimořádný význam nejen pro naše zemí.

Přejít nahoru