POPIS SETKÁNÍ

Na léto 2023 pro vás nadační fond Mosty – Puentes
připravuje několik různých možností setkání se s indiány Kogi a Wiwa:

Obřady očisty

Několikadenní setkání, kde se rozvzpomínáme na tvoření rovnováhy mezi člověkem a přírodou v blízkosti obřadních míst. Tato setkání jsou vhodná pro každého, kdo je připraven na změnu základních návyků a očistu od zátěží, které ovlivňují celý svět. Na letní obřady navazují cykly setkávání v průběhu celého roku. 

.

.

Kruhová setkání a sněmy

Jednodenní až pětidenní setkání pro každého, kdo chce být u toho. Je to formát, který je otevřený každému se zájmem se potkat, poslechnout si promluvy Mamo Kunšemaka, sdílet, ptát se anebo tkát vlákna života v ženském kruhu.  Je to čas kulturní výměny, kdy s námi budou dlouholetí průvodci osobním rozvojem, ochránci přírody, odborníci a nadšenci, kteří stejně jako my tvoří kontInuální změnu. 

..

.

Individuální očisty

Mamo Kunšemaku je tradiční léčitel a pracuje formou očisty příčin onemocnění a problémů, se kterými se člověk potýká. 

.

.

Poutě

Navštěvujeme místa v naší zemi, která jsou významná pro udržení rovnováhy a mají dosah i mimo území České republiky. Pouť je víc než jen procházka. Je to tiché splynutí s krajinou, které nasloucháme a vnímáme její podstatu. 

Přejít nahoru