OBŘADY OČISTY A USPOŘÁDÁNÍ SIL

Mamo Kunšemaku ze Sierra Nevada v Kolumbii nás bude provázet tradičním obřadem,
který znamená očistu od zátěží, uspořádání životních sil, obnovení zdrojů a výměnu sil mezi člověkem a přírodou.

První část: Očista

Vody světa můžeme očistit tak, že uzdravíme své vnitřní lidské vody života od početí/pramene přes všechna místa,
která se ve vnější krajině mohou jevit jako znečištění vnějším zásahem.
V našem vnitřním prožívání jsou to významné události, které formovaly sexuální vývoj
a tím i přirozené schopnosti nakládání s touto zdrojovou energií života. 

Druhá část: Uspořádání sil

Prakticky se člověk dostává do přímého spojení se svým zdrojem
a odtud obnovuje přirozenou schopnost tvoření a péče o základní přírodní elementy,
ať už to jsou vody světa, slunce, vzduch, oheň, půda, kameny, rostliny a stromy, plodiny, zvěř, ptáci anebo lidé a tělo.
Vnitřní tvorba těchto elementů je zároveň ozdravná i vyživující pro člověka a pro krajinu.  

Třetí část: Rovnováha

 Každý z nás pije vodu, jí zeleninu, ovoce, maso. Každý z nás bydlí v domě, topí, aby nebyla zima.
Každý využíváme mnoho přírodních elementů. Dát do rovnováhy to, co “sníme” neznamená zaplatit v ekonomickém systému.
Rovnováhou je zde míněno vyživení a péče v přírodním cyklu. Vyrovnání lidského dluhu přírodě se děje
vkladem životní síly do nosných přírodních materiálů. Takový vklad pak mamo předává na obřadních místech tak,
jak to dělávali v přírodních kulturách i stařešinové a moudré ženy na našem území. 

V očištěných vodách svého původu a síly se obnovují talenty a nástroje péče o život,
krajinu a vodu v ní. Je to kontinuální proces. Na letní obřady proto navazují cykly setkávání v průběhu celého roku. 
Bude to čas pro hluboké ukotvení se v sobě a objevování přirozeného, jednoduchého.
Je to velmi silný vnitřní proces a proto je vhodný pro toho, kdo má schopnost udržet si svou integritu. 

.

Přejít nahoru