POUTĚ NA SILOVÁ MÍSTA V KRAJINĚ

Navštěvujeme místa v naší zemi, která jsou významná pro udržení rovnováhy a mají dosah i mimo území České republiky.

Pouť je víc než jen procházka. Je to tiché splynutí s krajinou, které nasloucháme a vnímáme její podstatu. Poutě jsou vhodným typem účasti na krajinné práci pro každého, kdo už umí vstoupit do stavů bdělého rozšířeného vnímání reality. Účelem putování v naší krajině je mapování míst s mimořádným významem, jejich nacítění a pochopení funkce v krajině. Obřadní místo je jakýmsi portálem, branou mezi světy. Každé má svůj jedinenčý účel. Najít takové místo a pečovat o něj je práce jako každá jiná. Jen zatím nemá společenské uznání. Má však velký smysl pro život všech. 

CÍTÍŠ VOLÁNÍ VYDAT SE S NÁMI NA POUŤ?

Je pouť to, kde se s domorodým Mamo Kunšemaku máš setkat? Je to tvoje práce? Tvoje poslání? Napiš nám.

.

.

Přejít nahoru