Setkání na Řípu

Pouť na horu Říp je pozváním k nedělnímu setkání a nahlédnutí na současný význam tohoto obřadního vrchu. Říp je slovy mamo Kunšemaku místem s mimořádným významem pro obnovení vztahu se zemí. Říká, že je tady “placenta” Evropy.
V chápání jeho kmene to znamená brána k domovu.
Jak Říp chápeme my?