Putování pupíkem Evropy

Vydáme do krajiny středních Čech na místa, která mají mimořádný význam. K pramenům, kamenům, k soutoku a na místa, která byla významnými obřadišti. Budeme naslouchat krajině a duchům, bytostem, které jsou zde odnepaměti a které někteří z nás vnímají, jiné jen tuší.